327
з історії

164
учня

97
для 11 классу

303
відкореговано


Вашій увазі

510
кейсів
Останнє оновлення:
23.03.2017


Кейс-урок «Все до лампочки?»
Кейс-урок «Все до лампочки?»

Розділ: Загальнолюдські цінності

Рівень (клас): 8-11

Тема: Історія відкриттів і прогресу

Мета: Засвоїти технологію винахідництва і особливостей освітлювальних приладів

Яка інформація мене тут чекає?

  • Якими бувають джерела світла?
  • У чому різниця між природним і штучним освітленням?
  • Які принципи роботи електричної лампи?
  • Які фундаментальні і практичні знання мені знадобляться?
  • Якими методами можна економніше використовувати електроенергію?
6 розгорток з предметів, явищ та практик:
Вступ

Чому лампочки перегорають? Що таке світло: потік частинок або хвиля? Який струм для освітлення «правильний»: змінний або постійний? Чи можна передавати світло без дротів?

 

І взагалі, яке майбутнє світла і освітлення, адже людству це все не «до лампочки»?

Фізика
Що таке світло? Це потік електромагнітних хвиль, який складається з потоку таких маленьких частинок, як фотони. Ці частинки мають масу і енергію та існують лише в русі зі швидкістю світла. А чому дорівнює швидкість світла? Відповідь буде залежати від середовища поширення світла:

 

Фізики з Європейського центру ядерних досліджень розгубилися після деяких спостережень, які можуть перетворити теорію відносності на теорію неймовірності. Так, ядерники помітили перевищення межі швидкості світла, коли одне нейтрино з пучка, запущеного за допомогою Великого адронного колайдера (ВАК) у бік Італії, випередило світло на цілих 60 наносекунд:

 

І якщо насправді підтвердиться той факт, що присутні такі частинки, які здатні пересуватися зі швидкістю, яка перевищує швидкість світла, то у людства з'явиться можливість здійснювати подорожі у часі і навіть змінювати своє майбутнє. В даний час вчені зайнялися повторною перевіркою отриманих даних, після чого вони зроблять висновок, чи дійсно частинки в колайдері подолали швидкість світла.

А які взагалі частинки існують? Згідно з сучасними уявленнями, класифікація елементарних частинок виглядає так:

 

Тоді що ж таке світло? Це, все ж таки, потік частинок або хвиля?

У більшості ранніх теорій світло розглядалося як потік частинок. Учені представляли світловий промінь у вигляді потоку найдрібніших частинок, яким «бракує всіх помітних якостей, окрім енергії». Оскільки подібні моделі не змогли пояснити такі явища, як рефракція і дифракція, була запропонована хвильова теорії світла (засновники Рене Декарт, Християн Гюйгенс і Роберт Гук). Проте моделі, засновані на ідеї дискретної будови світла, залишалися домінуючими, багато в чому завдяки впливу авторитету Ісаака Ньютона.

Томас Юнг і Огюстен Френель наочно продемонстрували в своїх дослідах явища інтерференції і дифракції світла, після чого хвильові моделі стали загальноприйнятими.

Джеймс Максвелл запропонував у своїй теорії, що світло – це електромагнітна хвиля. Експериментально ця теорія була підтверджена Генріхом Герцом, який відкрив радіохвилі. Проте деякі експерименти, проведені пізніше, в рамках цієї теорії пояснення не знайшли. Це призвело до ідеї про те, що енергія світлової хвилі повинна випромінюватися і поглинатися у вигляді «квантів» величиною hv. Подальші експерименти показали, що ці світлові кванти також мають імпульси, тому стало можливим розглядати їх як елементарні частинки.

Згідно теорії Максвелла, енергія світлової хвилі повинна залежати лише від її інтенсивності, але не від частоти. Насправді результати експериментів показали інше: передана від світла атомам енергія залежить лише від частоти світла, а не від інтенсивності.

Наприклад, частина хімічних реакцій може початися лише при опроміненні речовини світлом, частота якого вище певного порогового значення. Випромінювання, частота якого нижче за це значення, незалежно від інтенсивності, не може ініціювати реакцію.

Аналогічно, електрони можуть бути вирвані з поверхні металевої пластини лише при опроміненні її світлом, частота якого вище певного значення, так званої червоної межі фотоефекту; енергія вирваних електронів залежить лише від частоти світла, але не від його інтенсивності:

 

Тоді була висунута гіпотеза Макса Планка про те, що енергія будь-якої системи при випромінюванні або поглинанні електромагнітного випромінювання частоти може змінитися лише на величину, кратну енергії кванта (тобто дискретно), де величина — стала Планка.

Ейнштейн запропонував, що квантування енергії — властивість самого електромагнітного випромінювання. Визнаючи справедливість теорії Максвелла, Ейнштейн вказав, що багато аномальних у той час результатів експериментів можуть бути пояснені, якщо енергію світлової хвилі локалізувати в подібні до частинок кванти, які рухаються незалежно один від одного, навіть якщо хвиля безперервно поширюється в просторі:

 

Ейнштейн показав, виходячи із справедливості закону випромінювання абсолютно чорного тіла, що квант енергії повинен також мати імпульс:

 

Імпульс фотона був виявлений експериментально Артуром Комптоном, за цю роботу він отримав Нобелівську премію з фізики.

Отже, світло — це і хвиля, і частинка. Квант світла — фотон. Фотон — безмасова нейтральна частинка. Спин фотона дорівнює 1. Масу фотона вважають рівною нулю, грунтуючись на експериментальних даних.

Фотону властивий корпускулярно-хвильовий дуалізм. З одного боку, фотон демонструє властивості електромагнітної хвилі в явищах дифракції інтерференції у тому випадку, якщо характерні розміри перешкод сумірні з довжиною хвилі фотона. Фотони в процесах випромінювання і поглинання поводяться як точковоподібні частинки:

 

Вимушене випромінювання (в якому фотони ніби «клонують» себе) було передбачене Ейнштейном і призвело до винайдення лазера. Висновки Ейнштейна стимулювали подальший розвиток квантових уявлень про природу світла, які призвели до статистичної інтерпретації квантової механіки.

Ось приклад фотонів в когерентному промені лазера:

 

Що ж таке інтерференція і дифракція світла? Інтерференція світла — це перерозподіл інтенсивності світла в результаті накладення (суперпозиції) декількох світлових хвиль. Це явище супроводжується чергуванням в просторі максимумів і мінімумів інтенсивності. Її розподіл називається інтерференційною картиною:

 

Приклади інтерференції – райдужна плівка від бензину на поверхні води, райдужна мильна бульбашка.

Дифракція світла – явище, що проявляє себе як відхилення від законів геометричної оптики при поширенні хвиль, у т.ч. світлових. Вона є універсальним хвильовим явищем і характеризується одними і тими ж законами при спостереженні хвильових полів різної природи. Дифракція тісно пов'язана з явищем інтерференції. Більш того, саме явище дифракції часто трактують як випадок інтерференції обмежених в просторі хвиль (інтерференція вторинних хвиль). Загальною властивістю всіх ефектів дифракції є залежність міри її прояву від співвідношення між довжиною хвилі λ і розміром ширини хвильового фронту d, або непрозорого екрану на шляху його поширення, або неоднорідності структури самої хвилі:

 

Оскільки в більшості випадків, що мають практичне значення, це обмеження ширини хвильового фронту має місце завжди, явище дифракції супроводжує будь-який процес поширення хвиль. Так, саме явищем дифракції задається межа роздільної здатності будь-якого оптичного приладу, що створює зображення.

Які бувають джерела світла? Якщо ви знаходитеся на вулиці, то тут ви отримуєте світло завдяки Сонцю, зіркам та іншим джерелам, а для освітлення приміщення ви вмикаєте світло. Отже, джерела освітлення можуть бути природними і штучними:

 

Штучні джерела світла, залежно від того, який процес лежить в основі отримання випромінювання, поділяються на теплові і люмінесцентні:

 

До теплових джерел відносять електричні лампочки, що світяться, полум'я газового пальника, вогнища, свічки та ін. Люмінесцентними джерелами є люмінесцентні і газосвітні лампи, екрани включених телевізорів. А в люмінесцентних джерелах ультрафіолетове випромінювання, створене електричним розрядом в парах ртуті, перетворюється у видиме світло за допомогою люмінофора. Навіть зірки і Сонце – точкові джерела освітлення:

 

Скільки світла потрібно для освітлення? Світло можна «поміряти» в люменах (сила світла) на одиницю освітлюваної площі. Така величина називається «люкс», і саме в ній вимірюється і нормується світло:

 

Технології

Робота лампи розжарення полягає в тому, що металева спіраль, що знаходиться у вакуумі, нагрівається. Цим вакуумом є скляна колба. Струм, який проходить через спіраль, розігріває її до температури, рівної 3000 градусів і завдяки цьому відбувається випромінювання світла.

Спіралі, які знаходяться в скляній колбі, виготовляють з такого міцного і тугоплавкого металу, як вольфрам. А ось яскравість освітлення в лампах розжарення залежить від температури нагріву:

Сучасна лампа розжарення складається зі скляної колби, до цієї колби прикріплений металевий цоколь з різьбленням, за допомогою якого лампочку фіксують у патроні:

 

Але, крім звичайних ламп, останнім часом все більшою популярністю почали користуватися різні види газорозрядних і світлодіодних ламп:

 

Сучасні варіанти ламп – енергозберігаючі:

 

Також популярні світлодіоди. Як же вони влаштовані і як працюють?

Світлодіод — це такий напівпровідниковий прилад, в якому електричний струм перетворюється безпосередньо в світлове випромінювання. До речі, в англійській мові світлодіод називається «light emitting diode» або «LED».

Світлодіод складається з напівпровідникового кристала на підкладці, що не проводить струм, корпусу з контактними виводами і оптичної системи. Для підвищення життєстійкості простір між кристалом і пластиковою лінзою заповнений прозорим силіконом. Алюмінієва основа слугує для відведення надлишкового тепла, якого виділяється зовсім невелика кількість:

На відміну від ламп розжарення, електричний струм в світлодіодах перетворюється безпосередньо в світлове випромінювання при невеликій кількості втрат на нагрівання. В результаті світлодіоди на декілька порядків економніші і незамінні в тих приладах, де нагрівання неприпустимо.

Особливістю світлодіоду є випромінювання у вузькій частині спектру. За це він припав до душі дизайнерам, які займаються виготовленням світлової реклами і декоруванням приміщень. УФ- і ІК-випромінювання, як правило, в світлодіодах відсутні. Світлодіод має високу механічну міцність і надійність. Термін служби світлодіоду досягає 100 тис. годин, що майже в 100 разів більше, ніж у лампочки розжарення, і в 5-10 разів більше, ніж у люмінесцентної лампи. Нарешті, світлодіод — низьковольтний електроприлад, а отже, безпечний.

Кольоросприйняття людини сильно змінюється залежно від яскравості. При невеликій яскравості ми краще бачимо синій колір і гірше — червоний. Тому колірна температура денного світла (5000-6500 K) в умовах низької освітленості здаватиметься надмірно синьою. Середня освітленість житлових приміщень — 75 люкс, тоді як в офісах та інших робочих приміщеннях — 400 люкс. При невеликій яскравості (50-75 люкс) найбільш природним виглядає світло з температурою 3000 K. При яскравості в 400 люкс таке світло вже здається жовтим, а найбільш природним здається світло з температурою 4000-6000 K:

 

Промисловість випускає лампи для різних застосувань. Визначити, чи підходить лампа для конкретного завдання, допомагає маркування.

Крім джерел світла, є і матеріали, здатні переносити світло. Наприклад, оптоволокно. Воно є ниткою з оптично прозорого матеріалу (скло, пластик), що використовується для перенесення світла усередині себе за допомогою повного внутрішнього відбиття:

 

Оптичне волокно, як правило, має круглий переріз і складається з двох частин — серцевини і оболонки. Для забезпечення повного внутрішнього відбиття абсолютний показник заломлення серцевини вищий, ніж показник заломлення оболонки. Серцевина виготовляється з чистого матеріалу (скла або пластика) і має діаметр 9, 50 або 62,5 мкм. Оболонка має діаметр 125 мкм і складається з матеріалу з добавками, що змінюють показник заломлення. Промінь світла, спрямований у серцевину, буде поширюватися по ній, багато разів відбиваючись від оболонки:

Оптоволокно дозволяє передавати не лише світло, але й інформацію. Для цього використовується оптоволоконний кабель:

 

Він має ряд переваг: висока швидкість передачі інформації (від 1 до 10 Гбіт/с на відстані 1 км), малі втрати, висока перешкодозахищеність, малі габаритні розміри і маса, можливість доводити відстані між передавальним і приймальним пристроями до 400–800 км.

Питання:


З яким видом штучного освітлення ви найчастіше стикаєтеся? Як ви вважаєте, чому?

Хімія

Які «хімічні» асоціації викликає у нас слово «лампочка»? Це, звичайно ж, вольфрам, ртуть, аргон і неон. «Розберемося» з ними по порядку:

 

Вольфрам. Саме з нього виготовлена спіраль лампи розжарення. Що ж це за хімічний елемент? Вольфрам є міцним металом світло-сірого кольору, він стійкий до корозії. Цей хімічний елемент у таблиці Менделєєва займає 74 порядковий номер, його атомна вага дорівнює 183,85, а температура плавлення вольфраму досягає 3380°С. Завдяки своїм властивостям і міцності вольфрам завоював широку популярність. Його використовують в радіотехніці, електронній промисловості, при виготовленні ниток розжарення, електричних контактів, в ракетобудуванні (оскільки в цій галузі використовуються вироби, які працюють при дуже високих температурах).

Крім того, без вольфраму не обійтися в атомній і військовій промисловостях. З вольфраму і сплавів виготовляють деталі для авіаційних двигунів і електровакуумних приладів.

Ртуть. Використовується в ртутних лампах. Вона важлива частина енергозберігаючих люмінесцентних ламп. Скільки там ртуті? Ртуть міститься у вигляді пари. Її вміст вар'юється від 10 мг до 1 г.

Потужність свічення ртутної лампи розподіляється так:

 

Чи небезпечна ртутна лампа? Якщо лампа розбилася в маленькій кімнаті площею 10 м² з низькою стелею, то середня концентрація ртуті буде 0,2 мг/м³. Зазвичай не вся вона відразу потрапляє в повітря, але і повітря в кімнаті не відразу перемішується. Гранично допустима концентрація для ртуті - 0,01 мг/м³. Тобто не обійтися без негайного провітрювання.

При відкритих вікнах через півгодини-годину повітря в кімнаті зазвичай оновлюється настільки, що концентрація ртуті падає до безпечної. Проте, якщо лампочка розбилася, потрібно негайно добре провітрити приміщення і тільки потім можна зайти до кімнати і зібрати уламки.

Аргон. У звичайному повітрі розпечений вольфрам миттєво перетворився би на оксид. З цієї причини тіло напруження (вольфрамова нитка) поміщене в колбу, з якої в процесі виготовлення лампи відкачується повітря. Перші виготовляли вакуумними; в даний час лише лампи малої потужності (для ламп загального призначення — до 25 Вт) виготовляють у вакуумованій колбі. Колби більш потужних ламп наповнюють інертним газом (аргоном, рідше криптоном). Підвищений тиск в колбі газонаповнених ламп різко зменшує швидкість випару вольфраму, завдяки чому не лише збільшується термін служби лампи, але і є можливість підвищити температуру тіла розжарення, що дозволяє підвищити ККД і наблизити спектр випромінювання до білого. Колба газонаповненої лампи не так швидко темніє за рахунок осадження матеріалу тіла напруження, як у вакуумної лампи.
Неон. Лампи, наповнені неоном, відрізняються особливим свіченням – червоно-жовтим:

 

Іноді неоновими неправильно називають усі газонаповнені лампи. Але для ламп іншого кольору використовують інше «наповнення». Такі лампи найчастіше використовують як індикаторні або декоративні.

Біологія
До природних джерел світла відносяться Сонце, зірки, полярне сяйво,

 

Люмінесцентне світло виділяється завдяки такій спеціальній речовині, як люциферин, який при з'єднанні з киснем утворює свічення. А ось світло на пластинках кальмарів, що відбиваються, дають колонії люмінесцентних бактерій, що живуть на ньому.

Скорпіони не генерують своє власне світло, але вони світяться під невидимим випромінюванням неонового світла, як і ворони. У їх зовнішньому скелеті є хімічна речовина, яка випромінює світло під ультрафіолетом:

 

Існують і штучно отримані істоти, що світяться, – продукти генної інженерії. Останніми роками у вчених спостерігається підвищений інтерес до зеленого люмінесцентного протеїну, схожого на азбест. Учені використовують його, як генетичний маркер при вивченні всього: починаючи з генетики і закінчуючи рибою, яка б свіченням попереджала про забруднення. Люмінесцентний протеїн отримують з виду біолюмінесцентної медузи.

У природі зустрічається і «холодне» світло, наприклад, світло гнилючок, різних світляків і полярних сяйв. Тіла, що світяться, в цьому випадку не розпечені:

 

Існує понад 2 тис. видів світляків. Але у всіх орган, що світить, найчастіше розташований у задній частині черевця, і свічення відбувається в результаті складних хімічних реакцій, що відбуваються в цьому органі. При цьому в реакції беруть участь особливі хімічні сполуки — люциферин і фермент люцифераза. Різні світляки використовують різні види люциферази. Це впливає на колір свічення, яке випромінюють жучки.

Світляки світять жовто-зеленим або холодним синюватим світлом в діапазоні від 548 до 620 нм. Це завжди монохроматичне, тобто хвилі однієї довжини, і неполяризоване випромінювання. Зазвичай кожен вид випромінює свічення одного кольору, але відомо про жуків, в яких самці і самки світять по-різному. Практично вся енергія реакції трансформується в світло без виділення тепла.

Ученим вдалося виділити ген, який відповідає за виробництво люциферази клітиною. Цей ген пересадили в лист тютюну, в результаті тютюнова плантація стала світитися вночі.

Світляки використовують світлові сигнали для комунікації. Вони можуть світити безперервно або блимати з різною частотою і яскравістю. Таким чином жучки приваблюють особин протилежної статі. Різні види світляків випускають світло з різною частотою, тому світляк упевнений, що він спарюється з самкою саме свого виду.

Деякі види світляків можуть синхронізувати своє мерехтіння. Це явище помітили в Південно-Східній Азії, Японії і Північній Америці. Світляки, знаходячись на одному дереві, спочатку блимають кожен у своєму ритмі. Потім поступово вони підлаштовуються один під одного, об'єднуючись у загальний «хор», і починають синхронно блимати, як гірлянда. Таке дивне світлове шоу можна спостерігати всю ніч на відстані до 100 м від дерева. Таким чином світляки приваблюють партнерів здалеку.

Питання:


Як ви вважаєте, коли біолюмінесценція шкодить, а коли допомагає живому організму? Як можна використовувати біолюмінесценцію в людській діяльності?

Екологія

Світло ламп розжарення вважається оптимальним для сприйняття людським оком. Але у них є один істотний недолік: приблизно 95% їх енергії перетворюється в тепло, і лише 5% залишається на долю світла.

Енергозберігаючі світильники споживають на 80% менше електроенергії, а термін експлуатації у 8 разів вище, ніж у звичайних ламп розжарення.

У країнах Євросоюзу було заборонено виробництво та імпорт ламп розжарення потужністю 100 Вт і вище ще у 2009 році:

 

Енергозберігаючі лампи виготовлено з використанням ртуті і тому підлягають утилізації, наприклад:

Екологічні лампи мають наступні переваги:

 

Як розрахувати «життя» енергозберігальної лампочки?

Ще одним цікавим напрямом енергозбереження є «адресність» освітлення: лампа світить тоді, коли під нею знаходиться хтось, кому це світло потрібне. Це особливо важливо для вуличного освітлення. Наприклад, «розквітаючі» квіти розміром 9 м на 9 м, встановлені у 2014 р. компанією HQ Architects, розкриваються при наближенні людини або під'їжджаючого трамваю:

 

Обладнана датчиками руху, 9-метрова композиція після фіксації об'єкту, що переміщується, розкриває бутони квітів, утворюючи над головами людей, що проходять повз, купол. Пелюстки починають рухатися в результаті наповнення повітрям.

Розкриті квіти схожі на маки, в центрі яких у темний час доби запалюються ліхтарі. Переведені в режим очікування квітки трохи колишуться од вітру.

Завдання:


Зробіть міні-проект: подивіться, які лампочки використовуються у вас вдома, складіть їх список з невеликим описом і відстежуйте «термін життя» цих ламп. Які з них стали рекордсменами? Який їх тип, яка потужність, як часто вони використовувалися? Результати такого міні-дослідження подайте у вигляді невеликої презентації або повідомлення.

Історія

З тих пір, як первісна людина навчилася добувати вогонь, освітлювальні прилади пройшли великий і складний шлях вдосконалення. Спочатку це були смолисті гілки, фітильні і газові світильники, нарешті електрична лампочка — такий довгий шлях розвитку штучних джерел світла.

 

У стародавні часи, коли житлом людини слугувала печера, для її обігріву і освітлення людина використовувала те, що їй давала природа. Спочатку таким джерелом освітлення був вогонь. З часом людина вигадала факел, за допомогою якого можна було отримати світло не лише в центрі печери, але і в його темних кутах. Крім того, таке джерело світла, як факел, допомагало людині освітлювати свою дорогу вночі.

Трохи пізніше стародавні єгиптяни винайшли масляні лампи, які розташовували на високих колонах. Масляними лампами були невеликі миски, наповнені олією.

У Стародавній Греції в якості освітлювальних приладів використовували посуд, в який клали розпечене вугілля.

 

З часом людина задумалася про те, щоб освітлювальні прилади могли освітлювати не тільки житло, але і слугували джерелом краси і затишку. Люди стали вимогливішими до створення таких предметів освітлення. Посуд почали виготовляти з глини, надавати йому вишукану форму і покривати лаком.

Але, все ж таки, це були прості і примітивні засоби освітлення житла. А ось за часів правління імператора Костянтина, у Візантії почали створювати металеві світильники, які підвішували до стелі. В цей час з'явилися прекрасні люстри, зовні схожі на корону. Вони складалися з декількох ярусів, в яких були отвори для скляних резервуарів з олією:

 

З приходом християнства і поширенням візантійської культури з'явилися такі світильники і на Русі.

Ці світильники вже були не просто освітлювальним приладом, а це було прекрасне творіння мистецтва, виготовлене зі сплаву міді і срібла, з безліччю ярусів і різними прекрасними підвісками і декоративними елементами.

Першими штучними світильниками, які працювали завдяки електричній енергії, були лампи розжарювання.

У 1809 р. завдяки англійцю Деларю з'явилася перша лампа розжарювання з платиновою спіраллю. А у 1844 р. французький фізик Жан Бернар Фуко замінив електроди з деревного вугілля електродами з ретортного вугілля.

Першу сучасну лампу розробив німець Генріх Гебель у 1854 р. Він вставив обвуглену бамбукову нитку у вакуумовану посудину. А в 1872 р. російський вчений О.М. Лодигін пропустив електричний струм через вугільний стержень, а П.М. Яблочков у 1876 р. розробив електричну вугільну дугову лампу.

У часи Середньовіччя найпоширенішою професією була професія факельщик. Лише у Європі їх було 300 тис. Вечорами вони запалювали паклю на ліхтарних стовпах, а вранці гасили її. Незважаючи на всі заходи безпеки, багато міст згоріло в пожежах від необережного поводження з вогнем. Тому винахідники шукали нові способи освітлення вулиць і будинків.

 

Томас Едісон у 1879 р. першим запатентував лампу розжарення з вугільною ниткою. Він придумав конструкцію лампи, в якій використовувався патрон-цоколь, виготовлений за принципом різьбової системи. Ця конструкція дійшла до нашого часу, практично не змінившись.

 

Увесь світ освітлюється завдяки зусиллям таких великих винахідників, як Нікола Тесла і Томас Едісон, які у житті були заклятими ворогами. Їх конфлікт полягав у тому, що вони не могли прийти до загальної думки, яким видом струму запалювати вуличні ліхтарі — змінним або постійним. Це протистояння між ученими переросло в справжню війну, яку до цих пір називають «Війною струмів».

 

Технологія ліній змінного струму Тесла або ліній постійного струму Едісона – ця суперечка була завершена лише в 2007 р. на користь Тесла, коли Нью-Йорк перейшов на мережі змінного струму.

Питання:


Яке в майбутньому буде освітлення?

Підведення підсумків кейс-уроку:

Назва

Зміст

1

Результати кейс-уроку можна доповнити такими знахідками учнів:

 

2

Які 3 сайти допомогли знайти важливу інформацію?

http://school.xvatit.com/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE

3

На допомогу учню і коучу:

http://school.xvatit.com/

http://howitworks.iknowit.ru/paper1170.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C

4

Де знаходити інформацію для кейса:

http://school.xvatit.com/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE

http://howitworks.iknowit.ru/paper1170.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8Chttp://www.wwf.ru/about/what_we_do/climate/climate_skeptic/314

http://svet-otvet.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B8/

http://www.bugaga.ru/interesting/1146751011-gigantskie-cvety-na-ploschadi-valero-v-ierusalime-7-foto-video.html

5

Локація проведення кейс-уроку:

Кейс-урок проходить у класі.

Можливе проведення в музеї, бібліотеці.

6

Змагання:

Команди хлопчиків і дівчаток.

Рахунок склав:….

Завдання для них:

1. Запропонуйте свій варіант лампочки майбутнього? На яких принципах вона повинна працювати? Який вигляд мати?

2. Назвіть природні явища, пов'язані з освітленістю і світлом (команда, що дала більше правильних відповідей, набирає бали за це завдання).

7

Домашнє завдання:

Зробіть презентацію (5-10 слайдів) про сучасні технології з використанням люмінесценції.

8

Тривалість:

90 хвилин (спарений урок).

 

9

Можливість схеми заняття з учнем-дублером: 

Можливо.

10

Отримані знання і напрацьовані компетенції:

Знання про принципи, закладені в основу роботи освітлювальних приладів різного типу.

Знання про технологічні прийоми, що використовуються при виготовленні і використанні ламп.

Здобуття конкретних знань з фізики, екології, хімії та інших розділів (наведені в розгортках).

Здобуття практичних навиків вживання отриманої інформації.

11

Теги:

Світло, швидкість світла, колайдер, фотон, інтерференція, дифракція, квант, когерентний лазер, лампа розжарення, світлодіод, оптоволокно, ртуть, вольфрам, аргон, неон, біолюмінесценція, енергозбереження.

12

Автори:

Паутінка С.А.

13

Брали участь в апгрейді кейса:

Грабовська Л.Л.

The End

«Знання завжди повинні бути свіжими!»

Цікаві факти

Протягом життя у людини виділяється така кількість слини, що нею можна заповнити два басейни середньго розміру.

Знайшли помилку? Виділіть текст та натисніть Ctrl + Enter, ми будемо Вам дуже вдячні!

Знайшли помилку? Виділіть текст та натисніть Ctrl + Enter, ми будемо Вам дуже вдячні!