327
з історії

164
учня

97
для 11 классу

303
відкореговано


Вашій увазі

510
кейсів
Останнє оновлення:
27.03.2017


Кейс-урок «Вогонь – четверта стихія»
Кейс-урок «Вогонь – четверта стихія»

Розділ: Науки, природа та людина

Рівень (клас): 8-11

Тема: Природні явища

Мета: Розширити і систематизувати знання про вогонь, його наукове, технологічне, культурне, історичне і філософське значення

Яка інформація мене тут чекає?

  • Що собою являє вогонь і що таке горіння?
  • Що горить «синім полум'ям»?
  • Як запалити воду?
  • Як «запалюються» зірки?
  • Які фундаментальні і практичні знання мені знадобляться?
  • Коли вогонь допомагає творити, а коли стає руйнівником, і як цього уникнути?
6 розгорток з предметів, явищ та практик:
Вступ

Що таке вогонь? Одна з чотирьох стихій, які, згідно з стародавніми уявленнями, і створюють все різноманіття нашого світу (вогонь, вода, земля і повітря).

Як же він виникає і яким буває? Як його «приручити»? Ще в давні часи люди поклонялися вогню. Вогонь перевернув людську історію, він став поворотною точкою в розвитку людської цивілізації.

Він став центральною фігурою філософії, релігії і уявлень людей про будову світу. Вогонь дав старт розвитку технології і провів людство від реторти алхіміка до ракетобудування.

 

Вогонь може запалити і спалити, освітити і загасити, дати тепло і забрати його (холодне світіння).

У вогні та сила і потужність, яку ми вчимося опановувати, відкриваючи у ньому все нові і нові можливості і запобігаючи негативним наслідкам.

Хімія
Вогонь – видимий прояв реакції горіння. Але що ж таке горіння? На перший погляд, це реакція окислення (адже горіння неможливе без кисню!). Але і дихання, і ржавіння металів – це також реакції окислення! І, коли ми дихаємо, то «видихаємо» тепло. Можливо, це також горіння, тільки якесь повільне? Знайдемо відповіді на всі ці питання! Отже, хіміки говорять, що горіння - реакція окислення, що протікає з досить великою швидкістю і супроводжується виділенням тепла і світла:

 

Умови виникнення горіння наступні:

• горюча речовина,

• окислювач (кисень),

• нагрівання горючої речовини до температури займання.

Проте температура займання в кожної речовини «своя». Наприклад, ефір може запалати від гарячого дроту, а щоб підпалити дрова, потрібно нагрівати їх до декількох сотень градусів. Температура займання речовин різна. Сірка і дерево займаються при температурі близько 270°С, вугілля – близько 350°С, а білий фосфор – близько 40°С.

Найважливішою умовою горіння є кисень:

 

У багатьох інших процесах також виділяється тепло: гниття листя, прогірклість масла, окислення металів (ржавіння), дихання аеробних істот. Але це виділення унаслідок тривалості процесу протікає повільно. Проте чи згорить шматок дерева швидко або піддасться повільному окисленню на повітрі протягом багатьох років, все одно – в обох випадках при цьому виділиться однакова кількість теплоти. Отже, різниця між горінням і повільним окисленням наступна:

 

Будь-яка хімічна реакція супроводжується виділенням або поглинанням енергії. Найчастіше енергія виділяється або поглинається у вигляді теплоти (рідше – у вигляді світлової або механічної енергії).

Цю теплоту можна виміряти. Результат виміру виражають у кілоджоулях (кДж) для одного моля реагенту або для моля продукту реакції. Кількість теплоти, що виділяється або поглинається при хімічній реакції, називається тепловим ефектом реакції (Q).

Наприклад, тепловий ефект реакції згоряння водню в кисні можна виразити будь-яким з двох рівнянь:

2 H2(г) + O2(г) = 2 H2О(ж) + 572 кДж

2 H2(г) + O2(г) = 2 H2О(ж) + Q

Це рівняння реакції називається термохімічним рівнянням. Cимвол «+Q» означає, що при спалюванні водню виділяється теплота. У термохімічних рівняннях часто вказують агрегатні стани речовин. Реакції, що протікають з виділенням енергії, називаються екзотермічними (від латинського «екзо» – назовні). Наприклад, горіння метану:

 

Коли реакція протікає з поглинанням енергії, вона називається ендотермічною (від латинського «ендо» – всередину). Наприклад, утворення оксиду вуглецю (II) CO і водню H2 з вугілля і води, яке відбувається лише під час нагрівання:

 

Теплові ефекти хімічних реакцій потрібні для багатьох технічних розрахунків. Наприклад, для двигунів космічних ракет. Якщо відома робота (у кДж), яку доведеться витратити для доставки ракети з вантажем з поверхні Землі до орбіти, та інші витрати енергії під час польоту, то як розрахувати необхідний запас водню і кисню, які (у зрідженому стані) використовуються в цій ракеті як паливо і окислювач?

Без допомоги теплового ефекту реакції утворення води з водню і кисню зробити це важко. Адже тепловий ефект – це і є та сама енергія, яка повинна вивести ракету на орбіту. У камерах згоряння ракети ця теплота перетворюється на кінетичну енергію молекул розпеченого газу (пара), який виривається з сопел і створює реактивну тягу.

Якого кольору вогонь? У зоні горіння можуть виникати вільні радикали і молекули в збуджених станах. Якщо інтенсивність світіння досить висока, то її можна сприймати неозброєним оком. Колір полум'я визначається тим, на яких частотах відбувається випромінювання у видимій області спектру.

Значна частина випромінювання, особливо за наявності порошинок або часток сажі в полум'ї, припадає на інфрачервону область. Людиною вона сприймається як жар від вогню. Регулюючи подачу повітря (наприклад, в спеціальному пальнику Бунзена, в якому горить пропан) можна також змінювати колір полум'я:

 

1 — подача повітря в пальнику закрита; 2 — подача повітря знизу майже перекрита; 3 — суміш близька до стехіометричної (розрахованій на основі рівняння реакції горіння); 4 — максимальна подача повітря.

Але чи завжди вогонь має такий колір? Чи має фраза «гори воно синім полум'ям» реальне відображення? Так! Залежно від того, яка речовина згоряє, спектр горіння змінюється, а відповідно змінюється колір полум'я:

Рідкі речовини теж можуть горіти, наприклад, нафта, спирт. Але чи можна «змусити» горіти воду? Можна:

Завдання:


Проведіть міні-дослідження на одну із запропонованих тем і за результатами підготуйте невелике повідомлення:

• Які з речовин мають найвищу температуру горіння?

• Які речовини горять з незвичайним кольором?

Не забудьте навести відповідні хімічні реакції!

Фізика

Процес горіння – термодинамічний процес, перш за все. Тому і описується термодинамічним рівнянням:

 

І хоча говорять «диму без вогню не буває», проте існує горіння без вогню! На відміну від звичайного горіння, коли спостерігається зона полум'я, що світиться, можливе створення умов для безполуменевого горіння.

Прикладом може слугувати каталітичне окислення органічних речовин на поверхні відповідного каталізатора, наприклад, окислення етанолу на платиновій черні. Проте термін «безполуменеве горіння» не зводиться лише до випадку поверхнево-каталітичного окислення, а позначає ситуації, в яких полум'я не видиме неозброєним оком (але воно є!).

Іноді процес горіння виглядає візуально як завірюха з іскорок. Так, наприклад, горить аміак у присутності оксиду хрому:

Розпечені частки оксиду хрому (III) прискорюють реакцію окислення аміаку киснем повітря. На поверхні часток оксиду хрому відбувається екзотермічна реакція окислення аміаку. Утворюється сніп іскор, які кружляють усередині посудини, як сніжинки у хуртовині. Це частки каталізатора – оксиду хрому (III), на якому відбувається реакція окислення аміаку. Окислення аміаку киснем повітря відбувається до оксиду азоту (II).

А що буде, якщо вогонь запалити в невагомості?

Не звертаючи уваги на те, що експериментувати з вогнем на космічних станціях дуже небезпечно, в 1996 р. на МКС «Світ» було спалено 80 свічок.

Виявилося, що свічка, яка повністю згорає на Землі за 10 хв., може горіти на станції 45 хв. Проте полум'я було дуже слабким і блакитним, його навіть не можна було зняти на відеокамеру і, щоб довести існування цього полум'я, довелося вносити у нього шматочок воску і знімати, як він плавиться:

Процес горіння в умовах невагомості може підтримуватися лише за рахунок молекулярної дифузії або штучної вентиляції. Без вентиляції теплове випромінювання осередку горіння лише охолоджує його і врешті-решт може зупинити процес, не залишаючи навіть диму. Тому для припинення пожежі в невагомості досить вимкнути вентиляцію і трохи зачекати. У невагомості полум'я свічки менше за розміром і не таке гаряче, як завжди, тому що немає достатнього надходження свіжого повітря, що містить кисень. Тому сажі дуже мало, адже вона не утворюється при температурі нижче 1000°С. Але, навіть якщо б її було достатньо, і тоді через низькі показники температури вона світилася б в інфрачервоному діапазоні, а значить, колір полум'я у невагомості завжди блакитний:

Але через те, що в невагомості немає висхідного руху повітря, полум'я має кулеподібну форму. З тієї ж причини свічка в невагомості горить практично без диму.

На космічних човнах продемонстрували, що кульки з газової суміші горять, виділяючи настільки мало енергії (<1Вт), що горіння кожного з них може продовжуватися декілька годин. Вогонь в техніці, в побуті, в космосі… А що дозволяє факірам «видихати» вогонь? Взагалі, «як працює дракон»? Адже за легендами здатність видихати вогонь мали дракони, а цирковий атракціон «видихання вогню подібно до дракона» (fire breathing) походить з Індії.

Цей атракціон, як стверджують його виконавці, не вимагає особливих навиків, але вважається найнебезпечнішим атракціоном, пов'язаним з вогнем. І не лише через очевидну небезпеку опіків:

Щоб зробити трюк безпечнішим, факіри застосовують ті речовини, які мають високу температуру самозаймання (flash point, FP) в суміші з повітрям. Для безпечних трюків необхідно, щоб FP була вище 50°С.

Цей параметр дуже важливий, оскільки він показує, при якій температурі може продовжуватися горіння суміші, якщо джерело займання (факел) прибрати. Наприклад, для бензину FP = 43°C, дизельного палива FP = 62°C, гасу FP = 38-72°C, а для рідких парафінів FP = 90°C. Тому факіри найчастіше використовують рідкі парафіни, підпалюючи які можна не перейматися, що станеться неконтрольований вибух горючої суміші.

Колір полум'я залежить не лише від речовини, що горить, але і від температури горіння. Якщо ви звертали увагу, полум'я свічки або вогонь сірника неоднорідний за кольором. В ньому можна виділити декілька кольорових зон з різною температурою:

 

Завдання:


Спостерігаючи за вогнем (каміна, печі, вогнища, свічки, пальника, сірника і т.д.), визначте для себе, якого кольору полум'я, і зробіть висновок про його температуру. Сформуйте таблицю своїх спостережень за деякий час:

 

Порівняйте свої спостереження в класі і зробіть загальний висновок.

Астрономія/Космологія
Зірки – величезні вогняні газові кулі. А оскільки вони вогняні , то за кольором зірки можна говорити про температуру її горіння. Найбільш холодні зірки матимуть червоний колір, а гарячі зірки виглядатимуть синіми.

А що визначає температуру зірки? Насправді все зводиться до її маси:

Залежність кольору зірки від її температури

Зірок велика кількість. Серед них є найбільш незвичайні:

Або такі:

Але найпоширенішими зірками у Всесвіті є червоні карлики, які відносно невеликі за розміром. Ці зірки можуть мати менше 7,5% від маси Сонця, але бути при цьому яскравішими приблизно на 50%.

Червоні карлики спалюють свої запаси водневого палива досить повільно; вважають, що червоний карлик з вагою приблизно 10% від маси Сонця може проіснувати впродовж 10 трлн років або навіть довше.

Хімічні і фізичні перетворення в зірках відбуваються протягом мільйонів років! Інакше кажучи, це процеси горіння, розтягнуті на неймовірні проміжки часу, тільки горіння термоядерного.

Зірка починає своє життя як холодна розріджена хмара міжзоряного газу. Поступово вона стискається під дією власного тяжіння і набуває форми кулі.

При стисканні енергія гравітації переходить у тепло, і температура об'єкту зростає. Коли температура в центрі досягає 15-20 млн К (Кельвін), починаються термоядерні реакції і стискання припиняється. Об'єкт стає повноцінною зіркою:

 

Перша стадія життя зірки подібна сонячній — в ній домінують реакції водню. У такому стані вона перебуває велику частину свого життя, поки не вичерпаються «запаси палива» в її ядрі. Коли в центрі зірки весь водень перетворюється на гелій, утворюється гелієве ядро, а термоядерне горіння водню продовжується на периферії ядра.

Що ж тоді є спалахами на Сонці? Це вибуховий процес виділення енергії (світлової, теплової і кінетичної) в атмосфері Сонця. Спалахи охоплюють всі шари сонячної атмосфери:

Енерговиділення потужного сонячного спалаху може досягати 160 млрд мегатонн в тротиловому еквіваленті, що, для порівняння, складає приблизний об'єм світового споживання електроенергії за 1 млн років.

Історія/Філософія/Технологія

Знайомство людини з вогнем поклало початок розвитку релігійних уявлень, філософських концепцій і технології. Розглянемо послідовно, як відбувався розвиток цих напрямів. У палеоліті людина почала використовувати вогонь і оберігати його, як одну з найважливіших цінностей:

 

У неоліті стався подальший розвиток релігійних уявлень, пов'язаних з вогнем, і вдосконалення технологій. Один з найпоширеніших у той час способів здобуття вогню – тертя:

 

У Стародавньому Єгипті вогонь «отримує» власну богиню – Сехмет – богиню космічного вогню. У філософсько-релігійних концепціях того періоду вогонь асоціюється з животворною силою, матір'ю, домівкою. Такий підхід був дуже поширеним, а використання вогню в релігійних практиках дуже частим. Вогонь став і об'єктом поклоніння, і символом, і способом принесення жертв:

 

Античні часи ознаменувалися новим підходом не лише до технології використання вогню, але і до культового і релігійного його значення. Вогонь почав сприйматися як одна з стихій, сутностей, що знаходилася, згідно уявлень греків, в основі світу. Він також став «військовим союзником». Наприклад, так виглядали «гранати» з грецьким вогнем:

 

Стихії представлялися як матеріальні первоелементи і одночасно як носії універсальних якостей. Відносини між ними пояснювали все різноманіття явищ світу. Через це, вчення про чотири елементи (земля, вода, повітря і вогонь) слугувало надалі теоретичною основою алхімії і одній з основ західноєвропейської астрології.

У грецькій і римській міфології з вогнем ототожнювалося декілька божеств (Гефест, Прометей, Веста, Гестія та ін.). У давньоіндійській міфології уособленням вогню був Агні, в кельтській міфології богиня вогню називалася Брігід.

У зороастризмі вогонь виступав у ролі священної стихії і втілення божественної справедливості, Арти. За традиційними уявленнями зороастрійців вогонь пронизує все буття – як духовне, так і тілесне. Для зороастризма характерне виділення декількох іпостасей вогню:

• Березасаванг (Високорятівний) — той, що горить перед Ахура Маздою в раю.

• Вохуфріян (Благодружній) — той, що горить в тілах людей і тварин.

• Урвазішт (Пріятственний) — той, що горить у рослинах.

• Вазішт (Дієвіший) — вогонь блискавки.

• Спанішт (Святійший) — звичайний земний вогонь, у т.ч. і вогонь Варахрам (Переможний), той, що горить у храмах.

 

Технологія використання вогню удосконалювалася також, наприклад, для виробництва зброї. Японська катана того періоду вважалася одним із найдосконаліших видів холодної зброї, «народженої у вогні»:

У середні віки технологічне значення вогню значно зросло. І не лише за рахунок металообробки. Скло, кераміка, солеваріння, парфумерія, виробництво ліків, фарбників, алхімія були просто неможливі без нього. Нові сплави і матеріали розширили можливості для інших ремесел:

А в християнстві того періоду вогонь отримав подвійне трактування: з одного боку, він був уособленням пекельного вогню, але з іншого – благодатного вогню Воскресіння:

У алхімії і середньовічному містицизмі у стихії вогню були свої духи, що мешкали в ньому, – саламандри:

 

З середньовічних алхімічних дослідів виникла хімія, яка була б немислима без використання вогню: випаровування, ректифікація, озолення і багато інших процесів, що стали основою сучасного хімічного синтезу і виросли у високотехнологічні виробництва наших днів.

А як же розпалювали вогонь в ті часи? До винаходу сірників вогонь розпалювали за допомогою кресала:

Більш незвичайний спосіб – розпалювання вогню за допомогою сонячного світла:

Такий спосіб можливий лише при достатній обробці скла або інших матеріалів, що фокусують світло. Експерименти показують, що у якості лінзи можна використовувати навіть оброблений лід! Подібні відео є в Інтернеті.

Сучасна металургія – спадкоємиця вогню ковальського горна. Але процеси, які використовуються в сучасній промисловості, значно складніші і неможливі без сучасного рівня «володіння» вогнем:

Завдання:


Зробіть міні-проект «Вогонь у сучасному світі». Виберіть один з напрямів вживання вогню в промисловості у наш час і опишіть його. Можете підготувати невелику презентацію про це. У процесі підготовки обов'язково зверніть увагу, які саме властивості вогню, з тих, з якими ви вже ознайомилися, застосовуються при цьому?

Мистецтво

Вогонь може бути і «полотном», і «пензлем», і «моделлю» для сучасних художників.

Вогонь замість моделі і палітри. Наприклад, Аділь Кусів створює приголомшливі фотографії вогню. Він наливає горючу рідину на стіл, підпалює її і чекає вдалий кадр. Сам автор вогненних фотографій говорить, що не всі можуть побачити котів, собак, людей на його фотографіях. А ви бачите?

 

 

Вогонь замість пензлика – основа мистецтва випалювання по дереву:

У сучасному світі популярними стали фаєр-шоу, нащадки стародавніх факірів і жонглерів вогнем. Це – різновид вуличного перформансу, значна частина якого полягає у виконанні трюків з вогнем, а також використанні вогню для реалізації творчих задумок, ідей. Вогненне шоу, як правило, виконується групою з декількох артистів, і традиційно називається театром вогню:

Як ви вважаєте, в якій техніці намальована ця картина?

 

Для її створення використовували спеціальну програму – «малювалку вогнем» flamepainter.ru

Можете також спробувати власні сили і створити свій шедевр.

Вогонь може стати також інструментом для перукарського мистецтва:

Існує теорія, згідно якої така процедура не лише ефектно виглядає, додає унікальність зачісці, але і добре впливає на волосся.

Техніка безпеки/Здоров’я

Вогонь – це не лише краса, філософія, технологія і наука в «одній стихії». Він приховує в собі потенційну небезпеку, яка при недотриманні правил може стати цілком реальною і руйнівною.

Основні правила безпеки:

 

Якщо пожежа все ж таки виникла, найголовніше – не панікувати! І дотримуватися наступних правил:

 

А які засоби гасіння вогню використовують? І коли кожен з них варто застосовувати?

Вода вважається найпоширенішим засобом гасіння пожежі. Вона здатна охолодити предмет, що горить, і зменшити при цьому температуру вогню. Якщо заливати місце займання зверху, вода збиває вогонь з поверхні предмету, а стікаючи донизу, не дає йому спалахнути знову і перекинутися на інші об'єкти.

Оскільки вода добре проводить електричний струм, не рекомендується заливати нею предмети, що підключені до мережі. Є небезпека виникнення короткого замикання. Тому, якщо горить електричний предмет, спочатку треба відключити його з розетки, а також знеструмити загальний вимикач у будинку. Лише після цього можна використовувати воду, пісок і вогнегасник.

Також не можна заливати водою легкозаймисті засоби, такі як бензин і гас, особливо якщо спалах стався в приміщенні. Подібні рідини набагато легші за воду, тому вони просто випливають на її поверхню і горять далі. При цьому площа спалаху може збільшитися, оскільки вода буде розтікатися по поверхні.

Для гасіння горючих рідин необхідно застосовувати пісок, землю і вогнегасник.

Можна також позбавитися від вогню за допомогою ковдр, пальта і щільних тканин, змочених перед цим у воді.

Дотримання правил. Як би банально це не звучало, це гарантія того, що вогонь буде лише джерелом тепла і натхнення, а не руйнувань і бід.

Акселеративні та інтерактивні методи

«Горюче-негорюче»

Суть гри: Діти стають в коло або займають місця в приміщенні так, щоб можна було перекидувати та ловити м’яч. Принцип гри будується так само, як і для відомої гри «Їстівне-неїстівне». Ведучий називає якусь речовину, а той, кому він кидає м’яч, має м’яч відбити, якщо речовина негорюча, або зловити, якщо речовина горюча. Вчителю варто орієнтуватися на матеріал тем з курсу хімії, присвяченому процесам окислення та горіння.

МЕТА: Активний перепочинок, мобілізація, тренування концентрації, уваги, координації з одночасним закріпленням матеріалу шкільної програми.

 

Підведення підсумків кейс-уроку:

Назва

Зміст

1

Результати кейс-уроку можна доповнити такими знахідками учнів:

 

2

Які 3 сайти допомогли знайти важливу інформацію?

http://edufuture.biz/

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no23-gorenie-i-medlennoe-okislenie-teplovoj-effekt-himiceskih-reakcij

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

 

3

На допомогу учню і коучу:

http://edufuture.biz/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC

http://bezopasnost-detej.ru/spravochnik-zashchita-detej/30-p/40-pozhar-pravila-povedeniya-detej

 

4

Де знаходити інформацію для кейсу:

http://edufuture.biz/

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no23-gorenie-i-medlennoe-okislenie-teplovoj-effekt-himiceskih-reakcij

http://fas.su/page-508

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

http://pikabu.ru/story/plamya_v_nevesomosti_2019575

http://fizika-vnutri-nas.narod.ru/mol_physics/fire.html

http://v-kosmose.com/zvezdyi-vselennoi/temperatura/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC

http://bezopasnost-detej.ru/spravochnik-zashchita-detej/30-p/40-pozhar-pravila-povedeniya-detej

5

Локація проведення кейс-уроку:

Кейс-урок проходить у класі.

Можливе проведення в музеї, бібліотеці.

6

Змагання:

Команди хлопчиків і дівчаток.

Рахунок склав:….

Завдання для них:

1. Спробуйте пограти в гру «Пальне – негорюче» за принципом гри «Їстівне – неїстівне». Кожна правильна відповідь - 1 бал. Перемагає команда – лідер за балами.

2. З якими фізичними і хімічними явищами пов'язаний вогонь? Перемагає команда, що дала більшу кількість правильних відповідей.

3. Запропонуйте свою піктограму – зображення вогню. Кожна команда представить і захистить свій проект.

7

Домашнє завдання:

Спробуйте пофантазувати на тему: «Що було б з нашим світом, якби люди не навчилися використовувати вогонь?» Результати можете представити у формі розповіді, твору-роздуму, картинки, презентації.

8

Тривалість:

 

90 хвилин (спарений урок)

 

9

Можливість схеми заняття з учнем-дублером:

 

Можливо.

10

Отримані знання і напрацьовані компетенції:

•          Розуміння взаємозв'язку хімічних, фізичних процесів, пов'язаних з вогнем.

•          Уміння швидко знаходити, систематизувати і аналізувати отриману інформацію.

•          Уміння критично осмислювати і порівнювати отриману інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки на прикладі історичних процесів освоєння вогню людством.

11

Теги:

 

Горіння, окислювач, температура займання, кількість теплоти, тепловий ефект реакції, еволюція зірок, алхімія, стихія, металургія, пожежа.

 

12

Автори:

Грабовська Лариса Леонідівна

13

Брали участь в апгрейді кейсу:

 

The End

«Знання завжди повинні бути свіжими!»

Цікаві факти

Протягом життя у людини виділяється така кількість слини, що нею можна заповнити два басейни середнього розміру.

Знайшли помилку? Виділіть текст та натисніть Ctrl + Enter, ми будемо Вам дуже вдячні!

Знайшли помилку? Виділіть текст та натисніть Ctrl + Enter, ми будемо Вам дуже вдячні!